Stiftelsen Sentralbadet Litteraturhus

Sentralbadet litteraturhus er eit litteratur- og kulturhus som ligg midt i Odda sentrum. Huset har ein allsidig bruk med møte, kulturkveldar, festivalar, debattar og ulike show.

I tillegg har huset ein kurs- og konferansedel – les meir på www.møteplassodda.no

Litteraturhuset er i stor grad drive på dugnad. Venelaget tel omlag 100 medlemer og bidreg i drift og oppussing. Nokon er svært aktive, andre er med ein gang i året. Venelaget har i tillegg eigen lesesirkel og strikkeklubb, og har fast møtetid torsdagar frå kl. 11 - 13.  


«Stiftelsens formål er å formidle og stimulere til interesse for litteratur, lesing og offentlig ordskifte gjennom å etablere, eie og drive et litteraturhus i Odda.

Stiftelsen skal gjennom aktiviteter i Sentralbadet litteraturhus, som Litteratursymposium, seminar, debatter, opplesningskvelder, konserter, utstillinger, skrivekurs, skolebesøk, leirskole og lignende, inspirere til økt interesse for norsk og utenlandsk skjønn- og faglitteratur.

Stiftelsen skal gjennom litteraturhuset skape en møteplass som skal fremme interesse for litteratur og ordskifte, lokal industrihistorie, samt være en arena for alle kultur- og kunstuttrykk. Stiftelsen skal arbeide for å styrke lokalt samarbeid omkring aktiviteter knyttet til litteratur, kultur og industrihistorie, og være et senter for kompetansedeling og kompetanseheving i Odda.»

Fritidsaktiviteter

Møteplass/besøk
Lesing

Kontaktinformasjon

 / 

sentralbadetlitteraturhus@gmail.com

litthusodda.no/

www.facebook.com/litthusodda/

Besøksadresse
Lindeplassen/Porten

Postadresse
Postboks 389
5751 Odda

Andre opplysninger

Org.nummer
996942953

Stiftet dato
14.04.2011

Ant. medlemmer
100

Vipps-nummer
94076

Kategori
Kultur

Område
Odda

Stikkord
Møteplass, Kulturhus, Litteratur

Sist oppdatert
18.01.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Opheimsgata 31
5750 Odda

Sosiale media

2023 © Foreningsportalen i Ullensvang