BARK Kinsarvik (Barnas Røde Kors)

Barn og ungdom 

Møtestad på Aktivitetshuset! I gamleskulen på Ystanes er det aktivitetar for fleste: buldreveggar, trampolinerom, bilspel med ratt, pedalar, stol og skjerm, dart, div. shuffleboards, biljard, teiknesaker, brettspel, sumobrytedraktar, turneringar, konkurransar, filmvising, m.m. Nokre aktivitetar ute: orientering med kart/kompass, natursti, grilling, klatring og zipline, m.m. Frivillige vaksne er alltid tilstades.

FFO Odda/Ullensvang

Helse 

FFO har jobba for samfunnsmessig likestilling og deltaking for funksjonshemma og kronisk sjuke sidan stiftingsåret 1950. Me er organiserte med hovudkontor i Oslo og fylkeslag i alle fylke. I tillegg har me ein del kommunelag. På vegne av medlemsorganisasjonane våre jobbar me opp mot politiske styresmakter sentralt og lokalt, for kronisk sjuke og funksjonshemmedes felles interesser

Føyk Idrettslag

Idrett 

Føyk idrettslag høyrer heime på austsida av Sørfjorden i Ullensvang, og er medlem av Ullensvang idrettsråd. Me er eit lite idrettslag med stor aktivitet. Me er opptekne av at folk i bygda skal ha eit lokalt aktivitetstilbod. Me nyttar gymsalen i Sekse Barnehage, klatreveggen vår og nærområdet vårt ute som aktivitetsområde. Me driv blant anna med: Idrettsskule med ulike idrettar for born og unge Vaksentrening Aktivitetsdagar/Skidagar/Kveldsmatturar Liatravaren (Trimpoeng App) Lagar skøyteis Trimkarusell Klatring

Grashoppa 4H

Barn og ungdom 

4H er en medlemsstyrt organisasjon. Her er det medlemmene som bestemmer. Gjør mer av det du liker best. 4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med over 11 000 medlemmer fordelt på ca. 550 4H-klubber over hele landet. Medlemsalderen er 10-26 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem. Som medlem i 4H velger du selv hva du vil lære mer om, og hvilke kurs og arrangement du ønsker å delta på.  Formålet er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Mottoet er å lære ved å gjøre. Grashoppa 4H høyre til i Vikebygd krinsen med kløvermedlem fra 4-9 år og ordinære medlem fra 10 år og opp! Dei eldste i klubben fyller 15 år i 2023. Dei gjer mykje kjekt i saman! Ta kontakt for meir informasjon 

Hardanger Big Band

Sang/musikk/teater 

(HBB) vart starta av musikalsk leiar Arild B. Nielsen i Jondal hausten1987. Han har heilt sidan starten leia og utvikla storbandet, som har medlemmar frå heile Hardanger (og Bergen). HBB sin øvingsdag er fredagskveldar på ungdomshuset Jonsvoll i Jondal. Besetninga er for tida 4 saksofonar, 3 trombonar, 4 trompetar, gitar, kontrabass/el-bass, piano, trommer og vokal.

HLF Odda

Helse 

Laget/foreningen er ikkje lagt ned

 / 

Hovland Velforening

Velforening 

Hovland Velforening arbeider for å øke bulyst og trivsel på Hovland, og skape aktiviteter til barn, unge og voksne.

Jondal Bygdalag

Lokalsamfunn 

Jondal bygdalag skal fremja og stø tiltak som er til det beste for krinsen Jondal. Laget samarbeidar med andre lag i krinsen. Alle som er busatt i krinsen er medlemmer.

Jondal idrettslag

Idrett 

Jondal idrettslag har fylgjande aktive grupper: - fotball - innebandy - ski - volleyball - badminton - diskgolf - symjing - fjelltrim - tur- og merkegruppa (har ansvaret for merking og vedlikehald av turløyper i Jondalsfjella). Laget driv også treningssenteret JondalGym og spinningsalen JondalSpinn

Kor i Vest

Sang/musikk/teater 

Eit kor på Vestsida for alle, frå ung til gamle. Me har øving kvar onsdag kl.19-21, på Utne i Gamle skule huset. Me er har den flinke og engasjerte Una Eiken til dirigent.

Odda dramatiske selskap

Sang/musikk/teater 

Eit av Noregs eldste teaterlag som med jamne og ujamne mellomrom set opp komediar/lystspel for alle som vil ha ei flott stund saman med oss med masse latter og morro.

Odda Kunstforening

Kunst 

Vi har og opprettet en aktivitetsgruppe som vil møte opp i Odda Kunstforening sine lokaler på bestemt tid og der alle er velkommen at møte opp å vare kreative.   I Galleri Nyland finner du mange utstillinger, både gjester og  som heiter medlemskunst, der har du som medlem mulighet at vise frem og selge kunsten din. Er du interessert i dette så tag kontakt med kunstforeningen, vi kan og hjelpe deg at ta bilde av verkene dine hvis du ønsker det.

Odda Songlag

Sang/musikk/teater 

Vi har øving kvar onsdag i Ungdomshallen i Odda frå kl. 18.30 - 21.00. Nye medlemmer er hjarteleg velkomne - ta kontakt, eller berre møte opp. For tida jobbar vi med eit Evert Taube program til konsert i mars 2023.

Pensjonistforbundet Odda-Tyssedal

Senior 

Vår lokale forening holder til i det "gula huset" ved Bokkotunet. Vi har hatt medlemsmøter ca. en gang i måneden på Bokkotunet. Ved større arrangement bruker vi kinosalen. Vi har også brukt Iris Scene noen ganger. Vi arrangerer turer i den lyse årstid, både dagstur og tre dagers tur på høsten. Vi arrangerer sommermøte og julemøte for medlemmene våre. Vi markerer Verdens Eldredag sammen med Eldrerådet 1.oktober og Aktivitetsdagen 10.mai. På medlemsmøtene har vi temakvelder og kulturelle innslag. Møtene blir annonsert i Hardanger Folkeblad, Facebook og på plakat på Bokkosenteret.

Skare Ungdomslag

Ungdomslag 

EIn viktig kulturinstitusjon i Skarebygda. Me har medlemer og aktivitetar for absolutt alle aldersgrupper. Me tek vare på tradisjonar samstundes som me fylgjer med i tida. Me har eit tett samarbeid med alle andre lokale lag i bygda , Skule og Barnehage. Det er berre fantasien som set grenser for kva me kan arrangera , og det er lov å vera impulsiv og prøva noko nytt utan at det er ein lang byråkratisk prosess. Me ynskjer ei levande bygd og folk som har initiativ, idear og tek ansvar har ganske frie tøylar.

Solgull 4H

Barn og ungdom 

Solgull 4H har medlemmer frå Grimo og Utne. Alder 10-18 år. Det er 4 vaksne rådgjevarar. Klubben har eit styre med 6 medlemer.

Treffpunkt Kinsarvik/RØFF (RØFF = Røde Kors Førstehjelp og Friluft)

Barn og ungdom 

Møtestad med ungdomsklubb på Aktivitetshuset! I gamleskulen på Ystanes er det aktivitetar for fleste: buldreveggar, trampolinerom, bilspel med ratt, pedalar, stol og skjerm, dart, VR-briller og skjerm med ulike digitale spel, div. shuffleboards, biljard, teiknesaker, brettspel, sumobrytedraktar, turneringar, konkurransar, filmvising, m.m. Nokre aktivitetar ute: orientering med kart/kompass, natursti, grilling, klatring, zipline, m.m. Frivillige vaksne er alltid tilstades.

Tyssohallen AS

Idrett 

Tyssohallen er en flerbrukshall som stod ferdig i 2007. Hallen eies av Tyssedal Turn & Idrettslag og Bedriftsidrettslaget Eramet Tyssedal. Hallen administreres og driftes på dugnad.

Ullensvang Hundeklubb

Hobby 

Brukshundklubb som har faste treningstider tirsdag og torsdag kl 18 på grusbanen på Eitrheim i Odda. Agility på tirsdager og lydighet på torsdager. Klubben er tilknyttet Norsk Kennel Klubb, og en melder seg inn på nkk.no.

Ullensvang Jakt og Fiskelag

Friluftsliv 

Lokal forening til Norges Jeger og Fiskeforbund. Tilgang til skytebane rifle/ leirdue i Kinsarvik. Årlige Jegerprøvekurs. Stor og fagkyndig  "Elvefiskargjeng" i Kinso som både fisker og forvalter. Utleie av Yskjebu med båter og garn i tre vatn. Direkte tilgang på kompetanse fra Norges Jeger og Fiskeforbund.

Ullensvang mållag

Interesseorganisasjon 

Laget vart skipa på Krossvoll på Lofthus den 20. mars 1954. Det dekka då både Kinsarvik og Ullensvang herad. Seinare vart namnet Ullensvang mållag, og dekkar geografisk det som var Ullensvang herad fram til samaslåinga med Odda og Jondal. Laget hadde pr. 1.1..2023 148 betalande medlemmer. Føremålet er å arbeida for norsk målreising, men driv i tillegg med kulturarbeid, me deler ut målpris og laget har gjeve ut ei rekkjer bøker.

Ullensvang Skulemusikklag

Sang/musikk/teater 

Ullensvang skulemusikklag har musikanter fra gamle Ullensvang Herad austsida. Vi øver på Opedal skule på Lofthus. Hovedkorpset har øving tirsdager og fredager mens juniorkorpset har øving fredager.

Vikebygd og Aga Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelag 

Vårt mål er å skapa livskvalitet, trivsel og glede her me bur. Me hjelper andre lag og organisasjonar som har same mål som oss. me har medlemsmøte, går turar saman og reiser av og til på utflukter.

Ving - Vines bedehus

Barn og ungdom 

Tilbodet har hatt sjeldnare frekvens dei siste åra. Det vert annonsert lokalt med plakatar dersom det skal vere Ving.

97645101 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Opheimsgata 31
5750 Odda

Sosiale media

2023 © Foreningsportalen i Ullensvang