Velkomen!

Her finn du informasjon om lag, foreiningar og andre som tilbyr ulike aktivitetar i Ullensvang kommune. Vi har eit rikt foreiningsliv med mange spanande aktivitetar, og ynskjer at flest mogeleg skal få tilgong til informasjon om desse. Dette er nyttig både for innbyggjarane, besøkande, tilflyttarar, kommunen, Frivilligsentralene og foreiningane sjølve.  


Oppdatering

Foreiningane/aktørane får tilgangskode på mail slik at dei kan legga ut eigen informasjon.

58,8 % 

Foreninger: 167 av 284 er oppdatert (58,8 %) (mangler 117)

Nyttige lenker

Kontakt

Opheimsgata 31
5750 Odda

Sosiale media

2024 © Foreningsportalen i Ullensvang