Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Registrere eller endre informasjon på laget/styret:


I registeret kan du finne informasjon om kven som sit i styret i lag og org: http://w2.brreg.no/frivillighetsregisteret/


Foreninger og organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret, kan

Nyttige lenker

Kontakt

Opheimsgata 31
5750 Odda

Sosiale media

2023 © Foreningsportalen i Ullensvang