Om iUllensvang

Her finn du informasjon om lag, foreiningar og andre som tilbyr ulike aktivitetar i Ullensvang kommune, og du kan legge inn informasjon om din foreining slik at andre finn den.

Vi har eit rikt foreiningsliv med mange spanande aktivitetar, og ynskjer at flest mogeleg skal få tilgong til informasjon om desse. Dette er nyttig både for innbyggjarane, besøkande, tilflyttarar, kommunen, Frivilligsentralene og foreiningane sjølve.  

Under Hjarte-fana finn du oversikt over aktørane med inndeling og søkemuligheiter etter både navn,  kategori og lokasjon i kommunen.

Under Stjerne-fana kan du søke etter bestemte aktivitetar og sjå kven som til tilbyr desse.

Foreiningane/aktørane får tilgangskode på mail slik at dei kan legga ut eigen informasjon om sitt lag/sine aktivitetar.

Manglar din foreining tilgangskode, har du ein foreining/aktivitet som ikkje ligg i portalen, treng hjelp eller har andre innspel: Ta svært gjerne kontakt med oss på Odda Frivilligsentral (kontaktinfo nedanfor) - så skapar vi saman ein god og informativ aktivitetsportal som inviterer til kjekke aktivitetar og ei god fritid for alle i Ullensvang.


Nyttige lenker

Kontakt

Opheimsgata 31
5750 Odda

Sosiale media

2023 © Foreningsportalen i Ullensvang