Vikebygdkrinsen

Bygdelag - for fremjing av trivsel og aktivitet, bulyst og sysselsetjing, og gjera dette til eit ansvar alle i bygda kan vera med å dela.

Alle som bur i Vikebygdkrinsen vert rekna som medlemmer i bygdelaget.
Årvisst:
Setja ut og stell blomekassar - og innatt.
Stella og vedlikehalda parkanlegg
Setja ut - og ta inn - benkar
Aktivitetsdag for alle aldrar
Tilsyn badeplass og badebrygge Nå
Tilsyn og stell badeplassen Aga
Adventsstund og jolegran
Joletorg

Etablerte tilbod:
Bygdaplassen Nå - steinparken
Natur- og kulturhistorisk løype Aganestet
Grindabygg badeplassern Nå
Skulptur bygdaplassen Nå
Steinløypa i Vikebygdkrinsen
Skilting og info
Buførevegen Reisæter til Botsvatn og Jondal.
Registrert stinettet i utmark i Vikebygdkrinsen.
Boksamling historiske bøker
Biletesamling eldre bilete frå Vikebygdkrinsen
Bygdearkiv
Leikeplassar og medverka til ballbinge
Friidrettsanlegg

Referat frå bygdamøtet 23.11.23

 
Fritidsaktiviteter

Velforening
Møteplass
Samling
Historielag

Kontaktinformasjon

91995729 / 

kaarast@online.no

Liv og Lag

www.facebook.com/LIV-og-LAG-p%C3%A5-5776-N%C3%85-898413557171646

Kåre Grønsnes

Besøksadresse
Biblioteket Åkre = Aga Kreative

Postadresse
Krikkjenvegen 16
5776 Nå

Andre opplysninger

Org.nummer
919591358

Stiftet dato
08.03.1995

Ant. medlemmer
0

Kategori
Grendalag

Område
Vestsida

Sist oppdatert
05.03.2024

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Opheimsgata 31
5750 Odda

Sosiale media

2024 © Foreningsportalen i Ullensvang